Bienvenido a esta tabla instructiva que presenta imágenes, palabras en inglés, traducciones en español y pronunciaciones en inglés para enriquecer tu vocabulario.

Ilustración 🇬🇧 Palabra en inglés 🇪🇸 Palabra en español Tipo Pronunciación
salt sal NOUN
same igual PRONOUN
save guardar VERB
science ciencia NOUN
scissors tijeras NOUN
score puntuación VERB
screen pantalla NOUN
search buscar VERB
secret secreto NOUN
sell vender VERB
several varios PRONOUN
shampoo shampoo VERB
shelf estante NOUN
should deber VERB
silver plata ADJECTIVE
since desde PREPOSITION
singer cantante NOUN
skin+v piel+v NOUN; VERB
skyscraper rascacielos NOUN
sledge trineo NOUN; VERB
smell oler VERB
snack merienda NOUN
snowball bola de nieve NOUN
snowboard snowboard NOUN
snowboarding snowboard NOUN
snowman muñeco de nieve NOUN
so así que NOUN
soap jabón NOUN
soft suave ADJECTIVE
somewhere algún lugar ADVERB
soon pronto ADVERB
sore hermana ADJECTIVE
sound sonido NOUN
south sur ADVERB
space espacio NOUN
spaceship nave espacial NOUN
speak hablar VERB
special especial ADJECTIVE; NOUN
spend gastar VERB
spoon cuchara NOUN
spot punto NOUN
spotted manchado ADJECTIVE
spring primavera NOUN
stadium estadio NOUN
stage escenario NOUN
stamp sello NOUN
stay quedarse VERB
step paso NOUN
still silencioso ADVERB
stone piedra NOUN
storm tormenta NOUN
straight on recto ADVERB
strange extraño ADJECTIVE
strawberry fresa NOUN
stream corriente NOUN
stripe raya NOUN
striped rayado ADJECTIVE
student estudiante NOUN
study estudiar VERB
subject materia NOUN
such tal DETERMINER
suddenly de repente ADVERB
sugar azúcar NOUN
suitcase maleta NOUN
summer verano NOUN
sunglasses lentes de sol NOUN
sure seguro ADJECTIVE
surname apellido NOUN
surprise sorpresa NOUN
swan cisne NOUN
swing columpio NOUN; VERB