Aquí tienes una lista de palabras más usadas en inglés que los niños entre 3 y 7 años en el Reino Unido suelen usar con frecuencia. Estas palabras incluyen objetos, animales, colores y otras cosas que son importantes en sus vidas diarias. ¡Esperamos que disfrutes explorando esta lista!

Ilustración 🇬🇧 Palabra en inglés 🇪🇸 Palabra en español Tipo Pronunciación
afternoon la tarde NOUN
alien alien NOUN
animal animal NOUN
ant hormiga NOUN
apple manzana NOUN
astronaut astronauta NOUN
autumn otoño NOUN
baby bebé NOUN
ball bola NOUN
banana plátano NOUN
bathroom de baño NOUN
bed cama NOUN
bedroom dormitorio NOUN
bee abeja NOUN
bird pájaro NOUN
block bloque NOUN
book Libro VERB
bowl cuenco NOUN
boy chico NOUN
brother hermano NOUN
butterfly mariposa NOUN
cake tarta NOUN
car coche NOUN
castle castillo NOUN
cat cat NOUN
chair silla NOUN
cloud nube NOUN
cookie galleta NOUN
cup taza NOUN
dad papá NOUN
day día NOUN
doctor doctor NOUN
dog perro NOUN
doll muñeca NOUN
dolphin delfín NOUN
duck pato NOUN
elephant elefante NOUN
evening noche NOUN
firefighter bombero NOUN
fish peces VERB
flower flor NOUN
fork horquilla NOUN
friend friend NOUN
frog rana VERB
game juego NOUN
garden jardín NOUN
girl chica NOUN
grape uva NOUN
insect error NOUN
juice zumo NOUN
kitchen cocina NOUN
knife cuchillo NOUN
lion león NOUN
lizard lizard NOUN
man hombre NOUN
milk leche NOUN
monkey mono NOUN
moon luna NOUN
morning mañana NOUN
mum mamá NOUN
night noche NOUN
nurse enfermera NOUN
orange naranja NOUN
park parque VERB
pet mascota NOUN
pirate pirata NOUN
pizza pizza NOUN
plate placa NOUN
police policía NOUN
rain lluvia VERB
rainbow iris NOUN
robot robot NOUN
ship barco NOUN
sister hermana NOUN
snail caracol NOUN
snake serpiente NOUN
snow nieve VERB
spider araña NOUN
spoon cuchara NOUN
spring primavera NOUN
star estrella VERB
strawberry fresa NOUN
summer verano NOUN
sun sol NOUN
table tabla NOUN
teacher profesor NOUN
tiger tigre NOUN
toy juguete NOUN
train tren NOUN
treasure tesoro NOUN
tree árbol NOUN
water agua NOUN
whale ballena NOUN
winter invierno NOUN
woman mujer NOUN
zoo zoo NOUN